Laureaci

  Rafał Becker Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  Elżbieta Kumanowska  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
  Lidia Lechowska Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  Lucyna Lękawska  Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, SGGW Warszawa
  Kinga Mazur  Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagieloński, Kraków
  Przemysław Mroczkowski Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  Alicja Nych  Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
  Joanna Paczkowska  Wydział Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu
  Anna Pakuluk  Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
  Dorota Prusakiewicz  Wydział Biologii, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu
  Agnieszka Sendek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice
  Joanna Sieradocha  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
  Anna Wiśniewska  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  Joanna Stępień  Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

  Katarzyna Balcerowicz Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Grzegorz Brzozowski-Zabost Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Anita Grutkowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Justyna Grzelak Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Małgorzata Kłosińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
  Ewa Konowalczyk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
  Marta Weronika Kowalska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Grzegorz Łaba Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
  Magdalena Musiał Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji
  Dawid Olesiuk Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Irmina Pelc Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii
  Adam Radzimski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  Julia Ziemińska Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Political Science
  Jadwiga Żurad Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

   
   

  Aleksandra Arcipowska  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
  Marta Bachmatiuk  Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
  Agnieszka Bańkowska  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
  Joanna Grabowska  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Gospodarka odpadami - szczególny aspekt w dążeniu do zrównoważonego rozwoju
  Łukasz Jabłoński  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, PHYTOREST
  Katarzyna Kaim  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Porównanie i próba harmonizacji polskich i niemieckich metod waloryzacji krajobrazu
  Donata Kałużna  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
  Agnieszka Komorowska  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, PHYTASE a tool to rescue environment
  Agnieszka Ludwicka  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Ocena wpływu upraw roślin energetycznych na środowisko przyrodnicze
  Dagmara Łysak  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych
  Jan Mizgajski  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
  Karol Mrozik  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Rola planowania przestrzennego – jako możliwości wspomagania małej retencji wodnej - przykład zrównoważonej gospodarki wodnej
  Aleksandra Nieuważny  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
  Agata Rudnicka  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, System zarządzania środowiskowego oraz zrównoważony rozwój na przykładzie Uniwersytetu w Bremen
  Paulina Selmaj  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Porównanie polskiego systemu zarządzania odpadami z niemieckim, z uwzględnieniem prawa, edukacji ekologicznej, recyklingu i sposobami unieszkodliwiania odpadów
  Katarzyna Sobótka  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
  Hanna Soldaty  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Promocja budynków pasywnych i odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej i Wschodniej
  Michał Specylak  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Udział w bieżącej działalności referatu KI II 6 Bundesumweltministerium ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych - w ramach mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto
  Wojciech Szymalski  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper