Laureaci XIV edycji Programu Stypendialnego DBU

  Magdalena Bąba – Uniwersytet Gdański, Wpływ nanomateriałów na homeostazę katecholamin u pierwotniaków Tetrahymena thermophila
  Katarzyna Gabryś – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zmienność charakterystyk odkształceniowych gruntów słabonośnych i wybór właściwej metody projektowania konstrukcji na tych gruntach
  Agnieszka Gielar – Akademia Górniczo-Hutnicza, Zastosowanie technik chemometrycznych do identyfikacji i klasyfikacji źródeł zanieczyszczeń wybranych komponentów środowiska
  Magdalena Jakubek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gips wysokopalony do konserwacji zniszczonych wpływami środowiska detali architektonicznych z terenów państwa zakonnego w Prusach
  Marek Józefiak – Uniwersytet Warszawski, Ochrona środowiska w prawie planowania przestrzennego - wymagania dla przedsięwzięć infrastrukturalnych w prawie planowania przestrzennego pod kątem ich lokalizacji
  Agnieszka Kędzierska – Akademia Górniczo-Hutnicza, Edukacja ekologiczna jako konieczne wsparcie zrównoważonej gospodarki odpadami
  Roman Krysztofiak – Uniwersytet Warszawski, Zieleń miejska - szanse i trudności rewitalizacji nieużytków
  Michał Michniowski – Uniwersytet Wrocławski, Badania technologii opartych na beztlenowym rozkładzie odpadów organicznych
  Urszula Mikołajczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Identyfikacja i oznaczanie śladowych ilości ftalanów w wodzie pitnej, wodach powierzchniowych i ściekach
  Magdalena Pawlik – Akademia Górniczo-Hutnicza, Biodegradacja cieczy jonowych (zawierających jony: C(CN)3, N(CN)2, B(CN)4 przez nowy szczep bakterii KS-7D
  Anna Sadowska-Deś – Uniwersytet Wrocławski, Zróżnicowanie genetyczne fotobionta i mykobionta u porostu Pęcherzycy nadobnej (Lasallia pustulata) w nawiązaniu do ochrony tego zagrożonego gatunku w Sudetach
  Tomasz Wiśniewski – Politechnika Gdańska, Zastosowanie geosyntetyków w zrównoważonej ochronie brzegu morskiego
  Anna Zięba – Politechnika Poznańska, Passivhaus Standard - niskoenergetyczna budowlana przyszłość Polski przyjaznej środowisku

   
   

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper