Laureaci XIX edycji Programu Stypendialnego DBU

  1. Yaroslav Bezyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

  Temat: Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) pochodzącej z obszarów urbanizowanych poprzez doprecyzowanie i dostosowanie metod szacowania emisji GHG na poziomie lokalnym

  2. Aleksandra Biernaczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

  Temat: Interakcje pomiędzy grzybami endofitycznymi a ich gospodarzami – trawami, w warunkach stresu abiotycznego

  3. Milena Chraniuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

  Temat: Wpływ związków emitowanych przez materiały budowlane oraz wyposażenowe na człowieka i środowisko

  4. Anna Dańkowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

  Temat: Ogrody miejskie i przestrzenie kreatywne jako przykład wspólnotowych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju

  5. Karina Frączek

  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Temat: Identyfikacja zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatycznych, monitoring skuteczności oraz promowanie działań adaptacyjnych

  6. Marek Jaskólski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

  Temat: Zrównoważone planowanie miast w obszarach polarnych

  7. Natalia Jendrzejewska

  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Temat: Występowanie antybiotyków w ściekach

  8. Katarzyna Nazarewicz

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Temat: Nowoczesne technologie oczyszczania ścieków stanowiących odcieki

  9. Aleksandra Zarzycka

  Uniwersytet Warszawski 

  Temat: Wykorzystanie analiz danych przestrzennych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu energetyki wiatrowej na nietoperze

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper