Laureaci XVIII edycji Programu Stypendialnego DBU

  1. Zuzanna Arkuszyńska

  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

  Temat: Świadome kształtowanie cyklu życiowego budynku. Projektowanie budynków pasywnych, plusenergetycznych i niskoenergetycznych

  2. Julita Gnatkowska

  Politechnika Białostocka

  Temat: Beztlenowych reaktorów membranowych jako nowej technologii oczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego na przykładzie ścieków mleczarskich

  3. Michał Kalinowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Temat: Występowanie oraz toksyczność leków farmaceutycznych w rzekach oraz ściekach komunalnych

  4. Marek Kaszuba

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Temat: Bioługowania wartościowych pierwiastków z ubogich rud i odpadów górniczych z zastosowaniem bakterii acidofilnych w obecności chlorków

  5. Małgorzata Kotkowicz

  Uniwersytet Warszawski

  Temat: Jak Polska może wykorzystać doświadczenie Niemiec w partycypacji społecznej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji środowiskowych, jako metody rozwiązywania sporów w zakresie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę intensyfikację konfliktów środowiskowych w Polsce?

  6. Natalia Kulia, Uzhhorod National University (Ukraina)
  7. Edwin Raczko

  Uniwersytet Warszawski

  Temat: Identyfikacja i charakteryzacja obszarów martwego drewna w Bawarskim Parku Narodowym z wykorzystaniem teledetekcji

  8. Jerzy Szydłowski

  Uniwersytet Gdański

  Temat: Eksperymentalne badania procesu hydrolizy określonych klas zanieczyszczeń środowiska na przykładzie tioestrów

  9. Sylwia Turowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Temat: Możliwości wykorzystania dokumentacji fotogrametrycznej w procesach rewitalizacji

  10. Paweł Urbanowski

  Politechnika Poznańska

  Temat: Wdrażanie dyrektyw Wspólnoty Europejskiej w kontekście wydajności energetycznej budynków

  11. Zuzanna Zagrodzka

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

  Temat: Konsekwencje antropogenicznego wpływu i zmian klimatu na bioróżnorodność Morza Bałtyckiego

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper