Konferencja Jubileuszowa 2011

Drukuj

W dniu 26 listopada 2011 r. odbyła się Konferencja Jubileuszowa. Sala Lustrzana w Pałacu Staszica była wypełniona po brzegi. Gości powitali Profesor Maciej Nowicki – Założyciel Fundacji im. Nowickiego oraz dr inż. Fritz Brickwedde - Sekretarz Generalny Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Różnorodność prezentowanych zagadnień tylko potwierdza, iż ochrona środowiska jest bardzo szeroką dziedziną, zarówno w kontekście globalnym jak i lokalnym.

Już wkrótce zostaną zamieszczone prezentacje Stypendystów Programu Stypendialnego DBU:

Joanna Maćkowiak-Pandera Polityka klimatyczna w czasach kryzysu

Dorota Zawadzka – Stępniak Zarabiamy na ochronie klimatu

Aleksandra Arcipowska Przyszłość energetyki w Polsce w ujęciu wielowariantowym

Artur Gzella Rozwój zrównoważony – w poszukiwaniu równowagi

Szymon Firląg Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce

Anna Oniszk – Popławska Zagadnienia związane z rozwojem biogazowni rolniczych

Aleksandra Lewandowska Oceany w obliczu zmian klimatu

Karol Mrozik Problemy zarządzania zasobami wodnymi w Polsce

Maria Śmietanka Komputerowe modelowanie zanieczyszczeń wód z sektora rolniczego

Marek Goździk Zachowanie różnorodności biologicznej w projektach małej retencji wody

Izabela Kosińska Korzyści ze stosowania oceny cyklu życia w gospodarce odpadami

Łukasz Gawor Rekultywacja zwałowisk pogórniczych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry

Michał Kopeć Wdrożenie odnowy urządzeń multimedialnych w Grupie Telekomunikacji Polskiej

Ewa Jabłońska Czemu zawdzięcza swoją stabilność torfowisko w Dolinie Rospudy

Magdalena Main – Korn Świerk Beskidzki – dramat w trzech aktach

Rafał Gosik Skutki uboczne stosowania opasek lepowych na kasztanowcach

Wojciech Szymalski Jak wolontariat pomoże ci znaleźć pracę

Piotr Otawski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – założenia, rozwój, wyzwania