Konferencja Jubileuszowa 2011

  W dniu 26 listopada 2011 r. odbyła się Konferencja Jubileuszowa. Sala Lustrzana w Pałacu Staszica była wypełniona po brzegi. Gości powitali Profesor Maciej Nowicki – Założyciel Fundacji im. Nowickiego oraz dr inż. Fritz Brickwedde - Sekretarz Generalny Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

  Różnorodność prezentowanych zagadnień tylko potwierdza, iż ochrona środowiska jest bardzo szeroką dziedziną, zarówno w kontekście globalnym jak i lokalnym.

  Już wkrótce zostaną zamieszczone prezentacje Stypendystów Programu Stypendialnego DBU:

  Joanna Maćkowiak-Pandera Polityka klimatyczna w czasach kryzysu

  Dorota Zawadzka – Stępniak Zarabiamy na ochronie klimatu

  Aleksandra Arcipowska Przyszłość energetyki w Polsce w ujęciu wielowariantowym

  Artur Gzella Rozwój zrównoważony – w poszukiwaniu równowagi

  Szymon Firląg Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce

  Anna Oniszk – Popławska Zagadnienia związane z rozwojem biogazowni rolniczych

  Aleksandra Lewandowska Oceany w obliczu zmian klimatu

  Karol Mrozik Problemy zarządzania zasobami wodnymi w Polsce

  Maria Śmietanka Komputerowe modelowanie zanieczyszczeń wód z sektora rolniczego

  Marek Goździk Zachowanie różnorodności biologicznej w projektach małej retencji wody

  Izabela Kosińska Korzyści ze stosowania oceny cyklu życia w gospodarce odpadami

  Łukasz Gawor Rekultywacja zwałowisk pogórniczych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry

  Michał Kopeć Wdrożenie odnowy urządzeń multimedialnych w Grupie Telekomunikacji Polskiej

  Ewa Jabłońska Czemu zawdzięcza swoją stabilność torfowisko w Dolinie Rospudy

  Magdalena Main – Korn Świerk Beskidzki – dramat w trzech aktach

  Rafał Gosik Skutki uboczne stosowania opasek lepowych na kasztanowcach

  Wojciech Szymalski Jak wolontariat pomoże ci znaleźć pracę

  Piotr Otawski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – założenia, rozwój, wyzwania