Seminarium wprowadzające Osnabrück

    7 lutego 2017 r. laureaci polskiej edycji prestiżowego Programu Stypendialnego dla krajów Europy Środkowowschodniej DBU udali się do Osnabrück, aby wziąć udział w jego pierwszym etapie, czyli tzw. Seminarium Wprowadzającym.

    W tym roku, poza stypendystami z Polski, których to grupa okazała się najliczniejszą (7-miu laureatów), w seminarium uczestniczyli również stypendyści z następujących krajów: Serbia (4 os.), Słowenia (2 os.), Słowacja (4 os.), Czechy (6 os.), Litwa (1 os.), Łotwa (2os.), Estonia (2 os.), Rosja (2 os.) – łącznie 30 nowych stypendystów. Dodatkowo na seminarium zaproszeni zostali również alumni programu z w/w krajów. Stronę polską reprezentowała Anna Zięba, stypendystka XIV edycji Programu Stypendialnego DBU.

    Breadcrumbs

    © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper