Szczegółowe wskazówki dla kandydatów


Wymagane dokumenty:
W przypadku kandydatów, którzy są na ostatnim roku studiów, dyplomy ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem należy dostarczyć przed rozpoczęciem stażu. W miejscu na dyplom można w trakcie składania aplikacji online załączyć ogólną informację z dziekanatu o planowanym terminie obrony.

Potwierdzanie znajomości języka może wystawić uczelniana jednostka językowa. Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2, co obecnie jest wymagane od studentów każdej uczelni w Polsce na II stopniu studiów. Aplikujemy w języku angielskim lub niemieckim. Także rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w wybranym języku. Można przystąpić do programu bez żadnej znajomości języka niemieckiego. Intensywny kurs ma umożliwić laureatom zintegrowanie się z innymi stypendystami (obejmuje wyjazdy i wyjścia integracyjne) oraz uzyskanie podstawowych umiejętności językowych bądź ich rozszerzenie (poziomy A1-C2) (kurs poprzedza test kwalifikacyjny).

Pomysł na staż powinien zmieścić się na trzech stronach. Projekt dotyczyć musi aktualnego problemu w ochronie środowiska. W opisie powinien się znaleźć:

Tytuły realizowanych stypendiów z Polski (z miejscem realizacji stażu) znajdziesz pod linkiem: https://www.dbu.de/en/poland/
Tytuły wszystkich tematów realizowanych przez stypendystów programu DBU: https://www.dbu.de/en/projects/project-search/moe-fellowship-search/
Niektórzy stypendyści podzielili się także swoimi doświadczeniami na naszym blogu.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.