Stypendia wyjazdowe


Stypendia wyjazdowe (travel fellowships) przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji/spotkaniu/warsztacie/seminarium/szkoleniu poświęconym aktualnemu tematowi ochrony środowiska w Niemczech.
Zgłoszenia należy dokonać do 31.01. i 30.06. drogą drogą e-mail .

DBU przyznaje rocznie pięć stypendiów wyjazdowych. Wyboru laureatów dokonuje się na podstawie przesłanych dokumentów.

Wymagania aplikacyjne:

Stypendium obejmuje jednorazową płatność w wysokości maksymalnie 2000 EUR na pokrycie kosztów podróży i opłat za uczestnictwo.

Wymagane dokumenty:

Link do: Platformy Alumni DBU
Link do: Bazy stypendystów DBU

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z dr Alexandrem Bittnerem lub krajowym koordynatorem programu stypendialnego DBU w Polsce prof. UPP dr hab. Karolem Mrozikiem