Staże


Staż dla byłych stypendystów (Alumni Fellowships) może zostać wykorzystany do dalszego rozwoju naukowego w ramach pobytu badawczego dla doktorantów/postdoców etc. lub na podnoszenie kwalifikacji praktycznych w niemieckich instytucjach/organizacjach/firmach, z którymi współpracuje stypendysta. Wnioski należy składać raz w roku do 31.03. drogą e-mail
Co roku wsparcie uzyskuje pięciu byłych stypendystów programu stypendialnego MOE DBU.
Wyboru dokonuje się na podstawie przesłanych dokumentów.

Wymagania aplikacyjne:
Nie ma możliwości bezpośredniego finansowania kontynuacji trwającego stypendium.
Czas trwania finansowania w wysokości 1350 Euro netto: 1-3 miesiące.

Do DBU należy złożyć następujące dokumenty:
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z dr Nicole Freyer-Wille lub krajowym koordynatorem programu stypendialnego DBU w Polsce prof. UPP dr hab. Karolem Mrozikiem