Small grants


Małe granty mają na celu zapewnienie Stypendystom dodatkowej zachęty do powrotu do kraju po odbyciu stypendium i wykorzystania umiejętności nabytych w Niemczech w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody. Dofinansowanie przyznawane jest na okres maksymalnie sześciu miesięcy.

Małe granty będą przyznawane przede wszystkim tym stypendystom, którzy wykazali się wyjątkowymi wynikami w trakcie trwania stypendium na terenie Niemiec.

Małe projekty służą wspieraniu najlepszych stypendystów w zakresie ich dalszego rozwoju poprzez opracowywanie koncepcji i realizacji projektów badawczo-rozwojowych, rozwojowych czy testowych o znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju, środowiska i/lub ochrony przyrody. W ramach małych grantów stypendyści potencjalnie mogą zakwalifikować się jako przyszli partnerzy projektu DBU. Małe granty powinny być realizowane w Polsce i być zorientowane na tematy finansowane przez DBU.

W szczególności granty mogą obejmować trzy rodzaje projektów:

Projekty powinny koncentrować się na tematach skupiających się na konkretnych wyzwaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na temat wymagań aplikacyjnych i wymagań merytorycznych można znaleźć w wytycznych dotyczących finansowania małych grantów.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z dr Alexandrem Bittnerem lub krajowym koordynatorem programu stypendialnego DBU w Polsce prof. UPP dr hab. Karolem Mrozikiem