O nas


„Środowisko dla Środowiska” (SdS) to stowarzyszenie młodych ekspertów z różnych dziedzin, działających na rzecz środowiska, w którym żyjemy. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 23 lipca 2002 r. Siedziba główna mieści się w Warszawie, choć członkowie pochodzą z całej Polski.

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska zrzesza laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszych Absolwentów Wyższych Uczelni w Dziedzinie Ochrony Środowiska przeprowadzanego przez Fundację im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt a od 2007 r. polskich stypendystów Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU i ma na celu:

Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 150 członków – ekspertów w wielu dziedzinach: od konwencjonalnej ochrony przyrody poprzez gospodarkę ściekową i odpadową, ochronę powietrza, modelowanie i prognozowanie zmian w środowisku, techniki informatyczne, teledetekcję, gospodarkę przestrzenną, systemy informacji przestrzennej, skończywszy na prawie, ekonomii i zarządzaniu środowiskiem.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową typu non-profit, której nadrzędnym celem jest integracja środowiska ekspertów z dziedziny ochrony środowiska, akumulacja wiedzy i kompetencji w tym zakresie oraz praktyczne jej wykorzystywanie. Cele te realizowane są poprzez:

Członkowie Stowarzyszenia realizują przedsięwzięcia na terenie całego kraju przy współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi i naukowymi, jak również organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami.

Link do bloga