Laureaci


5.02.2023
W pierwszym tegorocznym naborze stypendium otrzymała Pola Wasilewska, która ukończyła ogrodnictwo na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Swój projekt pt. The experiment is aimed at checking the pathogenicity of Colletotrichum spp. on seedlings and adult plants of native species and invasive species of Impatiens spp. Realizować będzie w Julius Kühn-Institut (JKI) (Institut für Epidemiologie und Pathogendiagnostik).

Gratulujemy i zachęcamy kolejnych kandydatów do aplikowania.


5.09.2022
Tym razem naszymi laureatami zostali:

Kamila Kluczek, która studiowała ochronę środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jako miejsce realizacji stypendium wybrała Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem, Wydzial Evolutionsökologie und Umwelttoxikologie. Będzie realizować project pt. The acute and chronic toxicity of environmental samples to Daphnia magna and algae.

Miłosz Rembowski, który ukończył biologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jako miejsce odbywania swojego stypendium wybrał Leuphana Universität w Lüneburgu, gdzie zajmował się będzie projektem pt. The impact of plant diversity and priority effects on soil carbon sequestration in a grassland restoration context.

Agata Wódkowska, która jest absolwentką kierunku inżynieria i ochrona środowiska krakowskiej AGH. Department Analityki na Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) to miejsce, gdzie będzie realizować projekt pt. Mikroverunreinigungen in Pflanzen, die mit einer Lösung auf Abwasserbasis bewässert warden und damit verbundene Gesundheitsrisikobewertung.

Gratulujemy i życzymy owocnego pobytu!


5.09.2021
Laureatami naboru do programu w roku 2021 zostali:

Marta Koroniecka – absolwentka kierunku ekonomia na Uniwersytecie Białostockim. Swoje stypendium odbywać będzie w Eberhard Karls Universität Tübingen, a tytuł realizowanego projektu to: The role of Higher Education Institutions in the transfer of sustainable development. Case study of Germany.

Katarzyna Hajdas - absolwentka kierunku sustainable development w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje stypendium odbywać będzie w Kompetenzzentrum Natura 2000-Stationen, c/o Fachhochschule w Erfurcie, a tematem jej pracy będzie Natura 2000 in Deutschland und Polen. Eine vergleichende Analyse.

Jarosław Wieczorek – ukończył kierunek chemia na Uniwersytecie Gdańskim. Swój pomysł pt. Environmental monitoring with radioactive elements around electricity sources such as coal or nuclear power plants realizować będzie w Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Institut für Radioökologie und Strahlenschutz.

Gratulujemy, powodzenia i do zobaczenia na seminarium jesiennym Stowarzyszenia!