Kontakt


Koordynator programu stypendialnego DBU w Polsce
prof. UPP dr hab. Karol Mrozik
Napisz email
+ 48 798 999 021

Manager SdS
Emil Jarosz
Napisz email

Koordynator międzynarodowego programu stypendialnego DBU w Niemczech
dr Nicole Freyer-Wille (j.niemiecki i j. angielski)
https://www.dbu.de/foerderung/moe-fellowship/kontakt/#
Napisz email