XXIII Gala wręczenia stypendiów12 grudnia 2019 odbyło się nasze kolejne ważne wydarzenie - XXIII Gala wręczenia stypendiów DBU.W tym roku laureaci odbierali swoje stypendia w sali Asamblowej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Laureatami tegorocznej edycji Programu Stypendialnego są:

Aleksandra Nitecka - Politechnika Gdańska
Piotr Jachimowicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Paweł Jagoda - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt umożliwi im odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska. Tegoroczna uroczystość połączona była z ogłoszeniem wyników konkursu "Dziennikarze dla klimatu. Nagrody i wyróżnienia trafiły do dziennikarzy: Newsweeka, Dziennika Gazety Prawnej, Przewodnika Katolickiego, Tygodnika Powszechnego, Polityki i Przeglądu Komunalnego. Więcej informacji o wydarzeniu można zasięgnąć pod LINKIEM. Po wręczeniu nagród uroczystość przeniosła się do dawnego Skarbca Wielkiego, gdzie przyszli stypendyści mogli zapoznać się i porozmawiać z profesorem Nowickim oraz byłymi stypendystami, którzy w tym roku licznie pojawili się na uroczystości.

Uroczystość wręczenia stypendiów XXII edycji Programu Stypendialnego DBU7 grudnia 2018 odbyła się XXII gala rozdania stypendiów, w czasie której siedmiorgu nowym wybranym w drodze konkursu stypendystom wręczono stypendia programu DBU. W lutym 2019 wyjadą oni do Niemiec w celu realizacji swoich projektów związanych z ochroną środowiska. Tegoroczna gala odbyła się w Katowicach jako side event organizowany przez DBU w ramach konferencji Szczytu Klimatycznego ONZ COP24. Przy okazji gali zorganizowany został również panel dyskusyjny „Strategie energetyczne: od poziomu regionalnego do globalnego” prowadzony przez Grzegorza Jabłonowskiego.

Z przyjemnością informujemy, że Laureatami kolejnej Edycji Programu Stypendialnego DBU zostali:

1. Mateusz Grzybowski
absolwent Politechniki Gdańskiej
Temat projektu: "Phages for fruit trees protection".
Miejsce odbywania stażu: Julius Kühn-Institut

2. Maria Lompe
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
Temat projektu: „The time for discussion is over” – Controversies about the Crosscut of the Vistula Spit in Poland.
Miejsce odbywania stażu: Universität Siegen

3. Barbara Kurzawska
absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat projektu: "Bildung für nachhaltige Entwicklung - Möglichkeiten und Herausforderungen"
Miejsce odbywania stażu: CAMBIO e.V.

4. Aleksandra Czylok
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
Temat projektu: "The response of birds to agricultural intensity: long-term analysis and comparative study"
Miejsce odbywania stażu: Justus-Liebig-Universität Gießen


W panelu wzięli udział:

- laureaut prestiżowej nagrody Umweltpreis oraz założyciel Fundacji im. Nowickiego – prof. Maciej Nowicki
- wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członek komisji kwalifikacyjnej programu stypendialnego DBU w Polsce – prof. Andrzej Mizgajski
- dyrektor zarządzający Climate Strategies – Andrzej Błachowicz
- reprezentująca ambasadę brytyjską w Warszawie – Lena Modzelewska.

Podczas panelu dyskusyjnego podjętych zostało kilka ważnych tematów z dziedziny strategii energetycznych. Dyskutowano między innymi nad udziałem procentowym energii odnawialnej w Polsce do 2030 r. i czy wymagane 32% jest realne do osiągnięcia w tej nieodległej prespektywie. Żywą dyskusję wywołało wykorzystanie morskich farm wiatrowych, które są postrzegane w Polsce jako trwałe źródło energii odnawialnej oraz możliwości wykorzystania doświadczenia w tej dziedzinie bazując na strategii off-shore z Wielkiej Brytanii.
Dyskusja obrała także globalny nurt i spróbowano pochylić się nad problemem promocji energii słonecznej i zastępowania węgla, a także sukcesów jakie osiągnięto do tej pory w tym zakresie w Chinach i Indiach.

Podczas gali swoje wystąpienia mieli również Alexander Bonde, Sekretarz Generalny DBU, dr. Karol Mrozik, Prezes Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska oraz dr Nicole Freyer-Wille, koordynator Programu stypendialnego DBU. Zaprezentowali oni cele oraz osiągnięcia stypendystów oraz perspektywy rozwoju współpracy między krajami w zakresie finansowania projektów z dziedziny ochrony środowiska.

Stypendia wręczyli Alexander Bode oraz prof. Nowicki gratulując i życząc nowym stypendystom sukcesów na ich drodze naukowej. Galę uświetnił występ duetu młodych wiolonczelistów Cellohilics, wykonujących utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. Po części oficjalnej zorganizowano wycieczkę do Muzeum Browarów Tyskich gdzie można było dowiedzieć się nieco o historii jak i tradycji warzelniczej najstarszego, nieprzerwanie działającego browaru w Polsce. Wieczór zakończył się wspólnym wyjściem do pobliskiego Irish pubu.
Uroczystość wręczenia stypendiów XXI edycji Programu Stypendialnego DBUUroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia laureatom XXI edycji programu stypendialnego DBU nagród w formie stypendiów odbyła się 25 listopada 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.

Przed oficjalnym wręczeniem stypendiów głos zabrali kolejno:
Michael Dittrich – Kierownik Działu Finansów i Administracji / Prokurent DBU Centrum Komunikacji Środowiskowej i DBU Naturerbe GmbH / Kierownik Działu Technologii Środowiskowych
Prof. Maciej Nowicki – Założyciel Fundacji im. Nowickiego, Laureat Deutscher Umweltpreis, były Minister Środowiska
Dr. Karol Mrozik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska

Wykład okolicznościowy „Ergo sum qui sum(us)” wygłosił Grzegorz Jabłonowski, trener rozwoju osobistego.
Laureaci

1. Maria Konieczna
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Temat: Opracowanie skutecznych metod określania toksyczności i biodegradacji systemów o kontrolowanym uwalnianiu herbicydów w różnych matrycach polimerowych w środowisku wodnym i glebowym

2. Weronika Makaruk
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Temat: Ekologiczny deweloper – rzeczywistość czy slogan marketingowy?

3. Joanna Michalik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Temat: Badanie, analiza dokumentacji i ocena zmian związanych z przebudową budowli poprzecznych w ciekach wodnych zlewni rzek Nysy Łużyckiej i Szprewy

4. Tomasz Mrozik
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Temat: Modelowanie, rozwój i analiza systemów budownictwa zrównoważonego

5. Ewelina Skulimowska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Temat: Zielona infrastruktura jako sposób osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodami deszczowymi

6. Zbigniew Szkop
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Temat: Problem nieoptymalnego zarządzania drzewami miejskimi w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na naszym blogu.