Ogólne informacje o Programie Stypendialnym DBU

  Czym jest Program stypendialny DBU?
   
  Program stypendialny DBU ma ułatwić młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Program umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

  Więcej…
  Seminarium jesienne 2019

   

   

  W tym roku, po raz kolejny dzięki wsparciu DBU zorganizowane zostało seminarium jesienne SdS dla byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i Programu Stypendialnego DBU. Naszych stypendystów gościł Hotel Sułkowski, położony nad malowniczym jeziorem Dominickim w Boszkowie (woj. Wielkopolskie). Seminarium rozpoczęło się w piątek 06.09 wspólną kolacją. Następnego dnia, w sobotę odbyła się konferencja, podczas której tegoroczni stypendyści XXII Edycji Programu przeedstawiali w formie prezentcji swoje projekty wykonywane w wiodących ośrodkach naukowych w Niemczech. Tematy projektów obejmowały szerokie spektrum dziedzin połączonych z ochroną środowiska. Seminarium rozpoczął Adam Gołub, doktorant politechniki białostockiej, który opowiedział o możliwościach dotyczących oczyszczania ścieków z przemysłu sodowego. Dwie stypendystki, Anna Rogowska oraz Małgorzata Mędyk zajmowały się na swoim stypendium pierwiastkami ziem rzadkich, a ich prezentacje wywołały gorącą dyskusję nt. Ich toksyczności, akumulacji oraz dystrybucji w środowisku. Ewa Bobrowska, absolwentka wydziału Inżynierii środowiska i Geodezji przedstawiała projekt dotyczący opracowania narzędzi wspomagających zarządzanie i ochronę krajobrazu. Tutaj również nie obyło się od ciekawej dyskusji nt. tego  jak nasz krajobraz powinien być chroniony oraz jakie środki prawne powinny być wdrażone by jak najlepiej zabezpieczać krajobraz przed niekontrolowanym rozwojem form krajobrazu stworzonych przez człowieka. Kolejnym referentem był Michał Śpitalniak, który opowiadał o o stosowoaniu dodatków polimerowych w glebie w regionach dotkniętych deficytem wody. Następnie Olga Krysiak, studentka międzywydziałowych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim skupiła się w swoim projekcie na zwiększaniu wydajności reakcji fotokatalitycznych poprzez projektowanie granicy pomiędzy połprzewodnikiem a elektrokatalizatorem. Z kolei, Paulina Bździuch z Akadmii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawiła koncepcję modelu prognozowania emisji z transportu drogowego na potrzeby zarządzania jakością powietrza w Krakowie. Ostatnim referentem był Zbigniew Szkop, stypendysta zeszłorocznej - XXI Edycji, który za cel swojej pracy podjął tematykę wartości usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Kolejny punktem seminarium był wykład profesora Macieja Nowickiego pt. „Największe wyzwania ludzkości w XXI”. Profesor podczas swojego wykładu przedstawił najważniejsze zagrożenia wynikające postępującego rozwoju technologicznego i przemysłowego. Po wykładzie odbyła się żywa dyskusja na temat tego jak człowiek może powstrzymać zmiany klimatu i nie dopuścić do katastrofy klimatycznej stającej się co raz to bardziej realnym scenariuszem w dobie podwyższającej się temperatury na ziemi. Seminarium skończyło się walnym zgromadzeniem członków Stowarzyszenia, na którym dyskutowano kierunek zmian, nowe wyzwania oraz wybrano nowy zarząd. Dzień skończył się wspólną integracją w chacie grillowej. Następnego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy na zorganizowaną wycieczkę do Muzeum Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski gdzie wraz z przewodnikiem mieliśmy okazję przenieść się w czasie o ponad trzy stulecia i zobaczyć jakimi zajęciami ludzie mieszkający na początku XVIII wieku trudnili się na co dzień, jakich używali narzędzi oraz jak mieszali. Najmłodszym szczególnie do gustu przypadły jednak zwierzęta, które mogli karmić prosto z zagrody oraz spróbować swieżego koziego mleka.

   

   

   

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper