Uroczystości Jubileuszowe - zaproszenie

  Razem bliżej środowiska… od 15 lat!

  Serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe z okazji 15-lecia programu stypendialnego Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU) oraz Fundacji im. Nowickiego dla najlepszych absolwentów polskich uczelni wyższych w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska.

  „Celem programu, oprócz podnoszenia kwalifikacji zawodowych stypendystów, jest utworzenie sieci trwałych kontaktów w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy ekspertami z Niemiec i Europy Środkowowschodniej oraz przełamanie barier w ponadgranicznej współpracy na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Cieszę się, że trwającym od 15 lat programem stypendialnym mogliśmy wnieść do tego swój wkład”.

  Dr.-Ing. E.h. Fritz Brickwedde
  Sekretarz Generalny DBU

  „Dotychczas stypendia odbyło już ponad 200 osób, z których niemal wszyscy pracują obecnie w Polsce, stanowiąc najsilniejszą, najbardziej wszechstronną i elitarną grupę ekspertów, dysponujących nowoczesną wiedzą i wywierających coraz większy wpływ na postępy w ochronie środowiska w naszym kraju”.

  Profesor Maciej Nowicki
  Minister Środowiska w latach: 1991 oraz 2007-2010
  Założyciel i Prezes Fundacji Ekofundusz
  Założyciel Fundacji im. Nowickiego


  Uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 listopada 2011 r. (sobota) w Teatrze Polskim (ul. Karasia 2, Warszawa). Obchodom jubileuszu towarzyszyć będzie wręczenie stypendiów Laureatom XV Edycji Programu Stypendialnego. Po uroczystości zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa). Jubileusz 15-lecia Programu Stypendialnego jest wspaniałą okazją dla zaprezentowania dorobku programu stypendialnego, który objął w Polsce ponad 220 osób. Stanowią one obecnie najsilniejszą grupę profesjonalistów, reprezentując godnie polską naukę, administrację publiczną, firmy prywatne i organizacje pozarządowe. Referaty byłych stypendystów zaprezentują najnowsze trendy w ochronie środowiska. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa jubileuszowa.

  Prosimy o potwierdzenie udziału w Uroczystości Jubileuszowej i/lub Konferencji Jubileuszowej poprzez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się tutaj

  Program Uroczystości Jubileuszowych i Konferencji

  Uroczystości Jubileuszowe
  10.00 – 12.30  Gala Jubileuszowa wraz z wręczeniem listów gratulacyjnych stypendystom XV Edycji Programu Stypendialnego DBU
  Miejsce: Teatr Polski, ul. Karasia 2, Warszawa

  Konferencja Jubileuszowa
  13.00 – 14.00 Obiad
  14.00 – 19.00 Wystąpienia byłych stypendystów Programu - Ochrona środowiska w XXI wieku
  Miejsce: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 27, Warszawa.

  Program stypendialny Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU) jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów i doktorantów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach 1997-2006 we współpracy z Fundacją im. Nowickiego.
  W roku 2007 polsko-niemiecki program stypendialny został włączony do Międzynarodowego Programu Stypendiów dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej fundacji DBU. Partnerem programu w Polsce jest od 2007 r. Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska, skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU.
  Tegoroczna Edycja Programu Stypendialnego objęta została Honorowym Patronatem Ministra Środowiska.