Seminarium jesienne

  W dniach 23-26 września 2010 r. w Jachrance k/Warszawy odbyło się Seminarium jesienne stypendystów XIII Edycji Programu Stypendialnego DBU.
  Przybyli również przedstawiciele DBU: pani Wiesława Dyki oraz pani Nicole Freyer, a także pan prof. Maciej Nowicki z małżonką i pani Anna Nowicka, czyli Fundacja im. Nowickiego.

  Seminarium odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZETOM-Jachranka w otoczeniu lasów, bezpośrednio nad Zalewem Zegrzyńskim. Bliskość Zalewu i związanych z nim atrakcji oraz niewielka odległość od Warszawy sprawiły, że w seminarium udział wzięło ok. 50 stypendystów i byłych stypendystów. 
  Na seminarium stypendyści zaprezentowali wyniki swoich projektów realizowanych w czasie stypendium w Niemczech.

  Zapraszamy do galerii zdjęć !

  W dniach 25-26 września 2009 r. w Wiśle odbyło się Seminarium jesienne stypendystów XII Edycji Programu Stypendialnego DBU. Na seminarium przybyło 70 byłych i obecnych stypendystów.
  Przybyli również przedstawiciele DBU: pani Wiesława Dyki oraz pan Jan Peter Lay, a także pan prof. Maciej Nowicki z małżonką i pani Anna Nowicka, czyli Fundacja im. Nowickiego.
  Seminarium odbyło się w Centrum Przygotowań Paraolimpijskich START położonym w samym sercu Beskidów.
  Zgodnie z kilkunastoletnim zwyczajem w piątek odbyły się prezentacje projektów XII edycji stypendystów.
  Tematy prezentują szerokie spektrum zainteresowań stypendystów, począwszy od biogazu, energetyki i zmian klimatu, a skończywszy na aspektach związanych z prawem własności i zrównoważonym rozwojem. Wśród tematów pojawiły się również  zagadnienia związane z planowaniem, zarówno energetycznym, jak i zintegrowanym oraz zagospodarowaniem przestrzennym.

  Oto wykaz realizowanych projektów:

  1. Wpływ ochrony środowiska na ograniczenie prawa własności

  2. Bariery i mosty na drodze zaangażowania biznesu w zrównoważony rozwój

  3. Analiza systemu akredytacji, certyfikacji i kontroli w rolnictwie biodynamicznym, ekologicznym oraz porównanie tych procesów.

  4. Rynek biogazu rolniczego w Polsce pod względem prawnym, technicznym, ekonomicznym i społecznym.

  5. Europejski System Handlu Emisjami. Lekcje dla Polski z niemieckich doświadczeń

  6. Odpowiedź na zmiany klimatu w przedsiębiorstwach energetycznych w Polsce i Niemczech – porównanie

  7. Instrumenty ekonomiczno – prawne w polityce energetycznej

  8. Przyszłość Energetyki w Polsce do roku 2050; Metodologia analizy wielokryteriowej jak narzędzia wspomagania decyzji w planowaniu energetycznym.

  9. Potencjał w Polsce z perspektywy doświadczeń niemieckich – lekcje dla rozwoju budownictwa niskoenergetycznego i ekologicznego w Polsce

  10. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w miastach dla celów mieszkaniowych – polsko-niemiecki transfer doświadczeń.

  11. Effective Water Governance: the Case of Lake Constance as a Mode

  12. Programy i instrumenty regionalnego planowania zintegrowanego w Niemczech

  13. Instrument planowania strategicznego dla ochrony przyrody w Berlinie – ocena możliwości wdrożenia w Warszawie.

  14. Implementacja i stosowanie dyrektyw 92/43 oraz 79/409 z uwzględnieniem orzecznictwa ETS na tle prawa niemieckiego oraz prawa polskiego

  15.Historyczne parki jako obiekty ochrony przyrody i ochrony zabytków

  16. Ocena potencjalnego wpływu triklosanu i metyltriklosanu na środowisko naturalne.

  17. Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do szczegółowej klasyfikacji pokrycia terenu

  Zapraszamy do galerii zdjęć !

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper