Seminarium Wprowadzające dla XX edycji Programu Stypendialnego DBU

Drukuj

7 lutego 2017 r. laureaci polskiej edycji prestiżowego Programu Stypendialnego dla krajów Europy Środkowowschodniej DBU udali się do Osnabrück, aby wziąć udział w jego pierwszym etapie, czyli tzw. Seminarium Wprowadzającym.

W tym roku, poza stypendystami z Polski, których to grupa okazała się najliczniejszą (7-miu laureatów), w seminarium uczestniczyli również stypendyści z następujących krajów: Serbia (4 os.), Słowenia (2 os.), Słowacja (4 os.), Czechy (6 os.), Litwa (1 os.), Łotwa (2os.), Estonia (2 os.), Rosja (2 os.) – łącznie 30 nowych stypendystów. Dodatkowo na seminarium zaproszeni zostali również alumni programu z w/w krajów. Stronę polską reprezentowała Anna Zięba, stypendystka XIV edycji Programu Stypendialnego DBU.

Seminarium wprowadzające rozpoczęło się o godzinie 18:00 w Zentrum für Umweltkommunikation DBU (ZUK). Na miejscu stypendyści zostali przywitani przez przedstawicieli Deutsche Bundesstiftung Umwelt: Dr. Nicole Freyer-Wille, Christine Grimm, Sonję Beiderwellen oraz Christine Sandkämper. Po krótkim spotkaniu zapoznawczym udano się na wspólną kolację.

Mimo zmęczenia, radosna atmosfera sprzyjała ożywionym dyskusjom oraz wymianie intensywnych doświadczeń z dnia podróży.

Kolejny dzień seminarium (8 luty 2017) rozpoczął się wspólnym śniadaniem. Po posiłku  Zastępca Sekretarza Generalnego DBU –  Prof. Dr. Werner Wahmhoff  oficjalnie przywitał stypendystów, pogratulował im osiągnięcia i z nieukrywanym zainteresowaniem przysłuchiwał się przedstawianym kolejno po krótce (po angielsku lub niemiecku) planom projektowym każdego ze stypendystów. Spotkanie z prof. Wahmhoffem zakończyło się krótką prezentacją samej instytucji Deutsche Bundesstiftung Umwelt, jej struktury oraz działalności w obszarze ochrony środowiska w Niemczech, jak również na arenie międzynarodowej.

Po zaplanowanej na godzinę 12:00 przerwie obiadowej, stypendyści udali się na spotkanie informacyjne o samym programie stypendialnym. Na miejscu uczestnicy mielikazję zapoznać się szczegółowo z obowiązującymi zasadami obustronnej współpracy. Poruszono również następujące kwestie: ubezpieczenie, immatrykulacja na niemieckiej uczelni i związane z tym profity dla studentów, kursy językowe, zakładanie konta bankowego, wsparcie finansowe DBU na rzecz dalszego rozwoju naukowego podczas zagranicznych konferencji, poruszanie się po terenie Niemiec, załatwianie formalności urzędowych w miejscu pobytu w tym meldunek, poczta, internet, telefon.

Po krótkiej przerwie kawowej Anna Zięba kontynuowała spotkanie przedstawiając działalność Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska – organizacji zrzeszającej byłych stypendystów PS DBU, będących wysoko wykwalifikowanymi w ochronie środowiska specjalistami z wielu dziedzin m.in. biologii, chemii, geografii, architektury, fizyki, prawa oraz oczywiście samej ochrony środowiska.

Częścią oficjalną kończącą zaplanowany na ten dzień program, była wspólna kolacja w restauracji Venezia Ristorante, natomiast ostatecznie dzień pełen wrażeń dopełnił nieoficjalny punkt programu: radosne dyskusje przy piwie w Kneipe Grüner Jäger.

Poranek ostatniego dnia seminarium (9 luty 2017) upłynął tegorocznym laureatom na dalszym poznawaniu oferowanych przed DBU możliwości wymiany informacji poprzez specjalnie w tym celu zaprojektowane narzędzie, jakim jest Platforma Komunikacyjna DBU. Działanie platformy w praktyce zaprezentowane zostało przez p. Sonję Beiderwellen.

Tuż przed obiadem p. Nele Richter-Harder zaprezentowała stypendystom bliżej jeden z punków działalności Deutsche Bundesstiftung Umwelt – działalność edukacyjną. Dostępna na miejscu „wędrowna” wystawa na temat produktów żywieniowych miała charakter łatwo-przyswajalny dla szerokiej rzeszy odbiorców w każdym wieku. Dostępne instalacje poruszały zagadnienia m.in. z zakresu zdrowego odżywiania, marnotrawienia żywności jako problemu globalnego oraz nakreślały kryteria, jakimi powinno się kierować podczas wyboru artykułów żywnościowych z dostępnego wszechobecnie bogatego asortymentu.

Po obiedzie grupa udała się na krótki spacer po obiektach biurowych DBU, które w myśl zrównoważonego budownictwa zaprojektowane zostały w taki sposób, aby maksymalnie zredukować ich zużycie energetyczne zarówno w kwestii ogrzewania zimą jak i chłodzenia w okresie letnim. Zaprezentowano budynek niskoenergetyczny ZUK oraz dostępny od roku 2015 budynek pasywny będący siedzibą DBU Naturerbe.

Punktem podsumowującym 3-dniowe spotkanie stypendystów było zaprezentowanie przez p. Heddę Schlegel-Starmann kolejnego, dostępnego w ramach działań DBU, programu stypendialnego dla doktorantów – Promotionsstipendiumprogramm, jako możliwej dalszej ścieżki rozwoju kariery naukowej.

10 luty 2017 to dzień, w którym stypendyści rozpoczynają kolejny etap stypendium: intensywny kurs językowy dopasowany poziomem do indywidualnych potrzeb każdego stypendysty.

Drodzy Laureaci XX Edycji PS DBU życzymy Wam powodzenia w realizacji Waszych projektów!

Alumni PS DBU
Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska