Laureaci

  Rafał Becker, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

  Elżbieta Kumanowska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

  Lidia Lechowska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

  Lucyna Lękawska, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, SGGW Warszawa

  Kinga Mazur, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagieloński, Kraków

  Przemysław Mroczkowski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

  Alicja Nych, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

  Joanna Paczkowska, Wydział Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu

  Anna Pakuluk, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

  Dorota Prusakiewicz, Wydział Biologii, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu

  Agnieszka Sendek, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice

  Joanna Sieradocha, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

  Anna Wiśniewska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

  Joanna Stępień, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

  Katarzyna Balcerowicz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Grzegorz Brzozowski-Zabost, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  Anita Grutkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  Justyna Grzelak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Małgorzata Kłosińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

  Ewa Konowalczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

  Marta Weronika Kowalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  Grzegorz Łaba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

  Magdalena Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

  Dawid Olesiuk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

  Irmina Pelc, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii

  Adam Radzimski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

  Julia Ziemińska, Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Political Science

  Jadwiga Żurad, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

  Aleksandra Arcipowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

  Marta Bachmatiuk, Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny

  Agnieszka Bańkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

  Joanna Grabowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Gospodarka odpadami - szczególny aspekt w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

  Łukasz Jabłoński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, PHYTOREST

  Katarzyna Kaim, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Porównanie i próba harmonizacji polskich i niemieckich metod waloryzacji krajobrazu

  Donata Kałużna, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

  Agnieszka Komorowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, PHYTASE a tool to rescue environment

  Agnieszka Ludwicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Ocena wpływu upraw roślin energetycznych na środowisko przyrodnicze

  Dagmara Łysak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych

  Jan Mizgajski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

  Karol Mrozik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Rola planowania przestrzennego – jako możliwości wspomagania małej retencji wodnej - przykład zrównoważonej gospodarki wodnej

  Aleksandra Nieuważny, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Agata Rudnicka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, System zarządzania środowiskowego oraz zrównoważony rozwój na przykładzie Uniwersytetu w Bremen

  Paulina Selmaj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Porównanie polskiego systemu zarządzania odpadami z niemieckim, z uwzględnieniem prawa, edukacji ekologicznej, recyklingu i sposobami unieszkodliwiania odpadów

  Katarzyna Sobótka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

  Hanna Soldaty, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Promocja budynków pasywnych i odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej i Wschodniej

  Michał Specylak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Udział w bieżącej działalności referatu KI II 6 Bundesumweltministerium ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych - w ramach mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto

  Wojciech Szymalski, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper