Laureaci

  Magdalena Bąba – Uniwersytet Gdański, Wpływ nanomateriałów na homeostazę katecholamin u pierwotniaków Tetrahymena thermophila
  Katarzyna Gabryś – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zmienność charakterystyk odkształceniowych gruntów słabonośnych i wybór właściwej metody projektowania konstrukcji na tych gruntach
  Agnieszka Gielar – Akademia Górniczo-Hutnicza, Zastosowanie technik chemometrycznych do identyfikacji i klasyfikacji źródeł zanieczyszczeń wybranych komponentów środowiska
  Magdalena Jakubek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gips wysokopalony do konserwacji zniszczonych wpływami środowiska detali architektonicznych z terenów państwa zakonnego w Prusach
  Marek Józefiak – Uniwersytet Warszawski, Ochrona środowiska w prawie planowania przestrzennego - wymagania dla przedsięwzięć infrastrukturalnych w prawie planowania przestrzennego pod kątem ich lokalizacji
  Agnieszka Kędzierska – Akademia Górniczo-Hutnicza, Edukacja ekologiczna jako konieczne wsparcie zrównoważonej gospodarki odpadami
  Roman Krysztofiak – Uniwersytet Warszawski, Zieleń miejska - szanse i trudności rewitalizacji nieużytków
  Michał Michniowski – Uniwersytet Wrocławski, Badania technologii opartych na beztlenowym rozkładzie odpadów organicznych
  Urszula Mikołajczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Identyfikacja i oznaczanie śladowych ilości ftalanów w wodzie pitnej, wodach powierzchniowych i ściekach
  Magdalena Pawlik – Akademia Górniczo-Hutnicza, Biodegradacja cieczy jonowych (zawierających jony: C(CN)3, N(CN)2, B(CN)4 przez nowy szczep bakterii KS-7D
  Anna Sadowska-Deś – Uniwersytet Wrocławski, Zróżnicowanie genetyczne fotobionta i mykobionta u porostu Pęcherzycy nadobnej (Lasallia pustulata) w nawiązaniu do ochrony tego zagrożonego gatunku w Sudetach
  Tomasz Wiśniewski – Politechnika Gdańska, Zastosowanie geosyntetyków w zrównoważonej ochronie brzegu morskiego
  Anna Zięba – Politechnika Poznańska, Passivhaus Standard - niskoenergetyczna budowlana przyszłość Polski przyjaznej środowisku

   
   

  Rafał Becker Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  Elżbieta Kumanowska  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
  Lidia Lechowska Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  Lucyna Lękawska  Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, SGGW Warszawa
  Kinga Mazur  Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagieloński, Kraków
  Przemysław Mroczkowski Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  Alicja Nych  Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
  Joanna Paczkowska  Wydział Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu
  Anna Pakuluk  Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
  Dorota Prusakiewicz  Wydział Biologii, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu
  Agnieszka Sendek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice
  Joanna Sieradocha  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
  Anna Wiśniewska  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  Joanna Stępień  Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

  Katarzyna Balcerowicz Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Grzegorz Brzozowski-Zabost Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Anita Grutkowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Justyna Grzelak Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Małgorzata Kłosińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
  Ewa Konowalczyk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
  Marta Weronika Kowalska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Grzegorz Łaba Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
  Magdalena Musiał Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji
  Dawid Olesiuk Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Irmina Pelc Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii
  Adam Radzimski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  Julia Ziemińska Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Political Science
  Jadwiga Żurad Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

   
   

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper