Laureaci XVII Edycji Programu Stypendialnego DBU

  1.    Roman Bzdyk
  Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Temat stypendium: Związki między efektem pierwszeństwa a statusem endofitów na Freie Universität Berlin

  2.    Katarzyna Bruszewska
  Architektura krajobrazu SGGW w Warszawie
  Temat stypendium: Zagadnienia rolnictwa miejskiego, które może wspierać zrównoważony rozwój polskich i niemieckich miast. Podczas stypendium na Uniwersytecie w Akwizgranie

  3.    Błażej Jendrzejewski
  Leśnictwo w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz International Economic Relations: International Business na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  Temat stypendium: Konstrukcje wykorzystujące jako główny materiał budowlany laminowane poprzecznie drewno oraz możliwości wykorzystania go w polskich warunkach na Uniwersytecie Technicznym w Monachium

  4.    Marta Kieszkowska
  Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii SGGW
  Temat stypendium: Problematyka redukcji zanieczyszczeń powietrza, głównie tlenków azotu, przy użyciu metody fotokatalitycznie aktywnych powłok w Instytucie Fraunhofera

  5.    Sylwia Kowalik
  Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  Temat stypendium: Prace badawcze w zakresie wydajności energetycznej niemieckiego budownictwa w pracowni architektonicznej specjalizującej się w architekturze i urbanistyce zrównoważonego rozwoju we Frankfurcie nad Menem

  6.    Michał Krygier
  Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej
  Temat stypendium: Badania nad potencjałem rozwojowym polsko-niemieckiej części Euroregionu Pomerania, potencjale opartym na innowacyjnej gospodarce, ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju w instytucie badawczym Sustainum w Berlinie

  7.   Paweł Łuczak
  Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim
  Temat stypendium: Transformacja energetyczna Niemiec i jej wpływ na gospodarkę

  8.    Aleksandra Piotrowska
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej
  Temat stypendium: Problem analityki nowopowstałych zanieczyszczeń środowiska naturalnego, wykorzystując metody izotopowe, w Helmholtz Zentrum fur Umweltforschung w Lipsku

  9.   Alan Puckowski
  Ochrona Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego
  Temat stypendium: Analityk oraz ocena ekotoksyczności leków weterynaryjnych stanowiących zanieczyszczenia środowiska naturalnego na Uniwersytecie w Bremie.

  10.    Natalia Rytelewska
  Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska oraz Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim
  Temat stypendium: Rekultywacja terenów pokopalnianych na IBA Studierhaus Fürst Pückler Land

  11.    Dorota Rzechonek
  Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Temat stypendium: Faza hydrolityczna oraz kwasogenna fermentacji metanowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian pH na szlaki metaboliczne w Helmholtz Zentrum fur Umweltforschung w Lipsku

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper