Laureaci XII edycji Programu Stypendialnego DBU

Drukuj

Katarzyna Balcerowicz Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grzegorz Brzozowski-Zabost Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Anita Grutkowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Justyna Grzelak Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Małgorzata Kłosińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
Ewa Konowalczyk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Marta Weronika Kowalska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grzegorz Łaba Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
Magdalena Musiał Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji
Dawid Olesiuk Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Irmina Pelc Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii
Adam Radzimski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Julia Ziemińska Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Political Science
Jadwiga Żurad Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska