Laureaci XII Edycji Programu Stypendialnego DBU

  Katarzyna Balcerowicz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Grzegorz Brzozowski-Zabost, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  Anita Grutkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  Justyna Grzelak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Małgorzata Kłosińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

  Ewa Konowalczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

  Marta Weronika Kowalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  Grzegorz Łaba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

  Magdalena Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

  Dawid Olesiuk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

  Irmina Pelc, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii

  Adam Radzimski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

  Julia Ziemińska, Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Political Science

  Jadwiga Żurad, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper