Laureaci XI Edycji Programu Stypendialnego DBU

Drukuj

Aleksandra Arcipowska  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Marta Bachmatiuk  Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
Agnieszka Bańkowska  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Joanna Grabowska  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Gospodarka odpadami - szczególny aspekt w dążeniu do zrównoważonego rozwoju
Łukasz Jabłoński  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, PHYTOREST
Katarzyna Kaim  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Porównanie i próba harmonizacji polskich i niemieckich metod waloryzacji krajobrazu
Donata Kałużna  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
Agnieszka Komorowska  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, PHYTASE a tool to rescue environment
Agnieszka Ludwicka  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Ocena wpływu upraw roślin energetycznych na środowisko przyrodnicze
Dagmara Łysak  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych
Jan Mizgajski  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
Karol Mrozik  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Rola planowania przestrzennego – jako możliwości wspomagania małej retencji wodnej - przykład zrównoważonej gospodarki wodnej
Aleksandra Nieuważny  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Agata Rudnicka  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, System zarządzania środowiskowego oraz zrównoważony rozwój na przykładzie Uniwersytetu w Bremen
Paulina Selmaj  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Porównanie polskiego systemu zarządzania odpadami z niemieckim, z uwzględnieniem prawa, edukacji ekologicznej, recyklingu i sposobami unieszkodliwiania odpadów
Katarzyna Sobótka  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Hanna Soldaty  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Promocja budynków pasywnych i odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej i Wschodniej
Michał Specylak  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Udział w bieżącej działalności referatu KI II 6 Bundesumweltministerium ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych - w ramach mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto
Wojciech Szymalski  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska