Laureaci XI Edycji Programu Stypendialnego DBU

  Aleksandra Arcipowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

  Marta Bachmatiuk, Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny

  Agnieszka Bańkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

  Joanna Grabowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Gospodarka odpadami - szczególny aspekt w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

  Łukasz Jabłoński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, PHYTOREST

  Katarzyna Kaim, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Porównanie i próba harmonizacji polskich i niemieckich metod waloryzacji krajobrazu

  Donata Kałużna, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

  Agnieszka Komorowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, PHYTASE a tool to rescue environment

  Agnieszka Ludwicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Ocena wpływu upraw roślin energetycznych na środowisko przyrodnicze

  Dagmara Łysak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych

  Jan Mizgajski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

  Karol Mrozik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Rola planowania przestrzennego – jako możliwości wspomagania małej retencji wodnej - przykład zrównoważonej gospodarki wodnej

  Aleksandra Nieuważny, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Agata Rudnicka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, System zarządzania środowiskowego oraz zrównoważony rozwój na przykładzie Uniwersytetu w Bremen

  Paulina Selmaj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Porównanie polskiego systemu zarządzania odpadami z niemieckim, z uwzględnieniem prawa, edukacji ekologicznej, recyklingu i sposobami unieszkodliwiania odpadów

  Katarzyna Sobótka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

  Hanna Soldaty, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Promocja budynków pasywnych i odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej i Wschodniej

  Michał Specylak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Udział w bieżącej działalności referatu KI II 6 Bundesumweltministerium ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych - w ramach mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto

  Wojciech Szymalski, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper