Laureaci XI Edycji Programu Stypendialnego DBU

  Aleksandra Arcipowska  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
  Marta Bachmatiuk  Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
  Agnieszka Bańkowska  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
  Joanna Grabowska  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Gospodarka odpadami - szczególny aspekt w dążeniu do zrównoważonego rozwoju
  Łukasz Jabłoński  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, PHYTOREST
  Katarzyna Kaim  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Porównanie i próba harmonizacji polskich i niemieckich metod waloryzacji krajobrazu
  Donata Kałużna  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
  Agnieszka Komorowska  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, PHYTASE a tool to rescue environment
  Agnieszka Ludwicka  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Ocena wpływu upraw roślin energetycznych na środowisko przyrodnicze
  Dagmara Łysak  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych
  Jan Mizgajski  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
  Karol Mrozik  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Rola planowania przestrzennego – jako możliwości wspomagania małej retencji wodnej - przykład zrównoważonej gospodarki wodnej
  Aleksandra Nieuważny  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
  Agata Rudnicka  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, System zarządzania środowiskowego oraz zrównoważony rozwój na przykładzie Uniwersytetu w Bremen
  Paulina Selmaj  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Porównanie polskiego systemu zarządzania odpadami z niemieckim, z uwzględnieniem prawa, edukacji ekologicznej, recyklingu i sposobami unieszkodliwiania odpadów
  Katarzyna Sobótka  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
  Hanna Soldaty  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Promocja budynków pasywnych i odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej i Wschodniej
  Michał Specylak  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Udział w bieżącej działalności referatu KI II 6 Bundesumweltministerium ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych - w ramach mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto
  Wojciech Szymalski  Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper