Laureaci XIX edycji Programu Stypendialnego DBU

Drukuj

1. Yaroslav Bezyk

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Temat: Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) pochodzącej z obszarów urbanizowanych poprzez doprecyzowanie i dostosowanie metod szacowania emisji GHG na poziomie lokalnym

2. Aleksandra Biernaczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Temat: Interakcje pomiędzy grzybami endofitycznymi a ich gospodarzami – trawami, w warunkach stresu abiotycznego

3. Milena Chraniuk

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Temat: Wpływ związków emitowanych przez materiały budowlane oraz wyposażenowe na człowieka i środowisko

4. Anna Dańkowska

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Temat: Ogrody miejskie i przestrzenie kreatywne jako przykład wspólnotowych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju

5. Karina Frączek

Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Temat: Identyfikacja zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatycznych, monitoring skuteczności oraz promowanie działań adaptacyjnych

6. Marek Jaskólski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Temat: Zrównoważone planowanie miast w obszarach polarnych

7. Natalia Jendrzejewska

Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Temat: Występowanie antybiotyków w ściekach

8. Katarzyna Nazarewicz

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Temat: Nowoczesne technologie oczyszczania ścieków stanowiących odcieki

9. Aleksandra Zarzycka

Uniwersytet Warszawski 

Temat: Wykorzystanie analiz danych przestrzennych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu energetyki wiatrowej na nietoperze