Laureaci XVIII edycji Programu Stypendialnego DBU

Drukuj

1. Zuzanna Arkuszyńska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Temat: Świadome kształtowanie cyklu życiowego budynku. Projektowanie budynków pasywnych, plusenergetycznych i niskoenergetycznych

2. Julita Gnatkowska

Politechnika Białostocka

Temat: Beztlenowych reaktorów membranowych jako nowej technologii oczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego na przykładzie ścieków mleczarskich

3. Michał Kalinowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Temat: Występowanie oraz toksyczność leków farmaceutycznych w rzekach oraz ściekach komunalnych

4. Marek Kaszuba

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Temat: Bioługowania wartościowych pierwiastków z ubogich rud i odpadów górniczych z zastosowaniem bakterii acidofilnych w obecności chlorków

5. Małgorzata Kotkowicz

Uniwersytet Warszawski

Temat: Jak Polska może wykorzystać doświadczenie Niemiec w partycypacji społecznej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji środowiskowych, jako metody rozwiązywania sporów w zakresie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę intensyfikację konfliktów środowiskowych w Polsce?

6. Natalia Kulia, Uzhhorod National University (Ukraina)
7. Edwin Raczko

Uniwersytet Warszawski

Temat: Identyfikacja i charakteryzacja obszarów martwego drewna w Bawarskim Parku Narodowym z wykorzystaniem teledetekcji

8. Jerzy Szydłowski

Uniwersytet Gdański

Temat: Eksperymentalne badania procesu hydrolizy określonych klas zanieczyszczeń środowiska na przykładzie tioestrów

9. Sylwia Turowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Temat: Możliwości wykorzystania dokumentacji fotogrametrycznej w procesach rewitalizacji

10. Paweł Urbanowski

Politechnika Poznańska

Temat: Wdrażanie dyrektyw Wspólnoty Europejskiej w kontekście wydajności energetycznej budynków

11. Zuzanna Zagrodzka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Temat: Konsekwencje antropogenicznego wpływu i zmian klimatu na bioróżnorodność Morza Bałtyckiego