Wykłady UW i SGGW

   

  Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska od 19 lutego 2010 r. prowadziło kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce".

  Wykłady prowadzili członkowie Stowarzyszenia, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.
  Wykłady skierowane były do studentów ochrony środowiska na UW, ale mają charakter
  ogólnouniwersytecki. Wstęp wolny dla wszystkich.

  Wykłady odbywały się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30,
  na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

  Pierwszy wykład odbył się 19 lutego 2010 r. i poprowadziła go Iwona Błędowska.
  Temat: "Skuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w ochronie środowiska."

  Kolejne wykłady:

  26.02.2010: Andrzej Błachowicz
  Temat: "Konferencja w Kopenhadze: sukces czy porażka? O co chodzi w negocjacjach klimatycznych?"

  5.03.2010: Małgorzata Lechwacka
  Temat: "Biogazownie rolnicze - w ujęciu technologicznym i ekonomicznym."

  12.03.2010: Radek Dyjak
  Temat: "Finansowanie ochrony środowiska z funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013."

  19.03.2010: Izabela Drelich
  Temat: "Jak wygrać z azbestem?"

  26.03.2010: Grzegorz Jabłonowski 
  Temat: "Możliwości i problemy konsultingu w ochronie środowiska w Polsce."

  9.04.2010: Mirosław Baściuk
  Temat: "Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego."

  16.04.2010: Bolesław Michałowski
  Temat: "Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie."

  23.04.2010: Tomasz Pietrusiak
  Temat: "Opłaty za korzystanie ze środowiska."

  30.04.2010: Izabela Kosińska
  Temat: "Środki unijne na ochronę środowiska a zwłaszcza gospodarkę odpadami."

  14.05.2010: Agnieszka Gruszecka
  Temat: "Szacowanie ryzyka ekologicznego powodowanego metalami ciężkimi w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych."

  21.05.2010: Karol Pawelczyk
  Temat: "Oceny oddziaływania na środowisko w drogownictwie."

  28.05.2010: Beata Szcześniak 
  Temat: "Perspektywy rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach chronionych w Azerbejdżanie."

  4.06.2010: Iwona Jabłonowska
  Temat: "Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych."

  DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WYKŁADACH !!!

  Cykl wykładów "Ochrona środowiska w praktyce" prowadzony przez członków Stowarzyszenia SdS na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 r. obejmował następujące zagadnienia:

  20.02.09 mgr Andrzej Błachowicz
  Negocjacje klimatyczne 2008-2009:pakiet klimatyczno-energetyczny w Unii Europejskiej oraz co po Kioto?

  27.02.09 mgr inż. Małgorzata Lechwacka
  Biogazownie rolnicze i przemysłowe – w ujęciu technologicznym i ekonomicznym.

  06.03.09 mgr inż. Ania Niec
  Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych.

  13.03.09 mgr inż.Radek Dyjak
  Finansowanie ochrony środowiska z funduszy unijnych w perspektywie 2007 – 2013.

  20.03.09 mgr Grzegorz Jabłonowski
  Możliwości i problemy konsultingu w ochronie środowiska w Polsce.

  27.03.09 mgr inż.Mirosław Baściuk
  Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  03.04.09 mgr inż.  Bolesław Michałowski
  Zagospodarowanie osadów ściekowych.

  17.04.09 mgr Izabela Drelich
  Jak wygrać z azbestem?

  24.04.09 dr Iwona Jabłonowska
  Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych.

  08.05.09 dr inż. Agnieszka Gruszecka
  Szacowanie ryzyka ekologicznego związanego z obecnością metali ciężkich w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych na przykładzie Bukowna (Polska) i Mansfeld (Niemcy).

  15.05.09 dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
  Ochrona i rekultywacja krajobrazu na przykładzie dolin rzecznych.

  22.05.09 mgr Magdalena Main – Knorn
  Teledetekcja w ochronie środowiska na przykładzie monitoringu lasów i składowisk odpadów poprzemysłowych.

  29.05.09 mgr Karol Pawelczyk
  Oceny oddziaływania na środowisko w drogownictwie.

  05.06.09 dr Anna Haladyj
  Rozszerzone uczestnictwo i  ekomediacja w prawie ochrony środowiska.

  19.06.09 mgr inż.Iwona Niewińska
  Skuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w ochronie środowiska.

   

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper