Ochrona środowiska w praktyce – wykłady 2012

Drukuj

Od 17 lutego 2012 r. rusza kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce". Wykłady prowadzą członkowie Stowarzyszenia SdS, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.

Wykłady skierowane są do studentów ochrony środowiska na UW, ale mają charakter
ogólnouniwersytecki. Wstęp wolny dla wszystkich.

Wykłady  odbywają się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30,
na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

Harmonogram wykładów:

17.02.12    Konsensus, większość, veto - jak negocjować w Unii Europejskiej i w ramach ONZ - na przykładzie polityki klimatycznej.
mgr Andrzej Błachowicz, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

24.02.12     Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
mgr Grzegorz Jabłonowski, Naczelnik Wydziału Ekonomiki Środowiska GUS

02.03.12    Nowoczesne zarządzanie instytucją publiczną na przykładzie Ministerstwa Środowiska.
mgr Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska

09.03.12   Opłaty za korzystanie ze środowiska.
mgr Tomasz Pietrusiak, Naczelnik Wydziału ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

16.03.12    Prawne podstawy udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
dr Anna Haładyj, Adiunkt w Katedrze Prawa Zarządzania Środowiskiem, KUL

23.03.12    Zmiany klimatu jako wyzwanie gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
dr Joanna Maćkowiak-Pandera, ECCE, Europejskie Centrum Klimatu i Środowiska

30.03.12    Ocena cyklu życia - czy wiemy co to jest i jakie może mieć zastosowanie w ochronie środowiska?
dr inż. Izabela Kosińska, Ministerstwo Środowiska

13.04.12   Jak wygrać z azbestem?
mgr Izabela Drelich, Ministerstwo Gospodarki

20.04.12    Procedury inwestycyjne dla rozproszonych źródeł energii na przykładzie biogazowni rolniczych.
mgr inż. Anna Oniszk – Popławska, Instytut Energetyki Odnawialnej, Politechnika Warszawska

27.04.12    Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.
mgr inż. Bolesław Michałowski, Dyrektor Handlowy i członek Rady Nadzorczej A.S.A EkoPolska.

18.05.12    Co organizacja ekologiczna może zrobić dla Ciebie, a co Ty dla organizacji ekologicznej?
mgr Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze

25.05.12   Rekultywacja i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych na  Górnym Śląsku w nawiązaniu do uregulowań prawnych.
dr Łukasz Gawor, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej

01.06.12    Środowiskowe aspekty poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego.
mgr Karol Pawelczyk, firma konsultingowa SCOTT WILSON

08.06.12   Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych.
dr Iwona Jabłonowska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!