Ochrona środowiska w praktyce – wykłady 2011

Drukuj

Od 18 lutego 2011 r. rusza kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce".

Wykłady prowadzą członkowie Stowarzyszenia SdS, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.
Wykłady skierowane są do studentów ochrony środowiska na UW, ale mają charakter
ogólnouniwersytecki. Wstęp wolny dla wszystkich.

Wykłady  odbywają się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30,
na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

18.02.2011 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
mgr. inż Mirosław Baściuk, Dyrektor zarządzający Remondis Electrorecykling

25.02.2011 Jak wygrać z azbestem?
mgr Izabela Drelich, Ministerstwo Gospodarki

04.03.2011 Przyszłość energetyki w Polsce - którędy droga?
mgr inż. Aleksandra Arcipowska, Politechnika Warszawska

11.03.2011 Technologie uszlachetniania biogazu do jakości gazu ziemnego.
mgr inż. Małgorzata Lechwacka, Specjalista ds. energii odnawialnej, EWE Polska

18.03.2011 Ochrona środowiska w drogownictwie.
mgr Karol Pawelczyk, firma konsultingowa SCOTT WILSON

25.03.2011 Nowoczesne zarządzanie instytucją publiczną na przykładzie Ministerstwa Środowiska.
mgr Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska

01.04.2011 Tworzenie/poszerzanie parku narodowego w praktyce.
mgr Tomasz Grabowski, Ministerstwo Środowiska

08.04.2011 Prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa.
dr Karol Mrozik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

15.04.2011 Edukacja ekologiczna - tak, ale jak?
dr Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN

29.04.2011 Kulisy polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
mgr Andrzej Błachowicz, Ministerstwo Środowiska

13.05.2011 Polska prezydencja w Unii Europejskiej - priorytety w obszarze środowiska.
dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Ministerstwo Środowiska

20.05.2011 Przyrodnicze i techniczne metody retencjonowania i ograniczania spływu wód opadowych na terenach górskich.
mgr Marek Goździk, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

27.05.2011 Rekultywacja nie jedno ma imię, czyli o tym jak rekultywujemy zdegradowane środowisko.
dr Michał Palmąka, Environmental Resource Management Polska Sp. z o.o.

03.06.2011 Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych.
dr Iwona Jabłonowska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych