Ochrona środowiska w praktyce – wykłady 2011

  Od 18 lutego 2011 r. rusza kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce".

  Wykłady prowadzą członkowie Stowarzyszenia SdS, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.
  Wykłady skierowane są do studentów ochrony środowiska na UW, ale mają charakter
  ogólnouniwersytecki. Wstęp wolny dla wszystkich.

  Wykłady  odbywają się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30,
  na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

  18.02.2011 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  mgr. inż Mirosław Baściuk, Dyrektor zarządzający Remondis Electrorecykling

  25.02.2011 Jak wygrać z azbestem?
  mgr Izabela Drelich, Ministerstwo Gospodarki

  04.03.2011 Przyszłość energetyki w Polsce - którędy droga?
  mgr inż. Aleksandra Arcipowska, Politechnika Warszawska

  11.03.2011 Technologie uszlachetniania biogazu do jakości gazu ziemnego.
  mgr inż. Małgorzata Lechwacka, Specjalista ds. energii odnawialnej, EWE Polska

  18.03.2011 Ochrona środowiska w drogownictwie.
  mgr Karol Pawelczyk, firma konsultingowa SCOTT WILSON

  25.03.2011 Nowoczesne zarządzanie instytucją publiczną na przykładzie Ministerstwa Środowiska.
  mgr Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska

  01.04.2011 Tworzenie/poszerzanie parku narodowego w praktyce.
  mgr Tomasz Grabowski, Ministerstwo Środowiska

  08.04.2011 Prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa.
  dr Karol Mrozik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  15.04.2011 Edukacja ekologiczna - tak, ale jak?
  dr Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN

  29.04.2011 Kulisy polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
  mgr Andrzej Błachowicz, Ministerstwo Środowiska

  13.05.2011 Polska prezydencja w Unii Europejskiej - priorytety w obszarze środowiska.
  dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Ministerstwo Środowiska

  20.05.2011 Przyrodnicze i techniczne metody retencjonowania i ograniczania spływu wód opadowych na terenach górskich.
  mgr Marek Goździk, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

  27.05.2011 Rekultywacja nie jedno ma imię, czyli o tym jak rekultywujemy zdegradowane środowisko.
  dr Michał Palmąka, Environmental Resource Management Polska Sp. z o.o.

  03.06.2011 Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych.
  dr Iwona Jabłonowska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych