Ochrona środowiska w praktyce – wykłady 2010

Drukuj

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska od 19 lutego 2010 r. prowadziło kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce".

Wykłady prowadzili członkowie Stowarzyszenia, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.
Wykłady skierowane były do studentów ochrony środowiska na UW, ale mają charakter
ogólnouniwersytecki. Wstęp wolny dla wszystkich.

Wykłady odbywały się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30,
na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

Pierwszy wykład odbył się 19 lutego 2010 r. i poprowadziła go Iwona Błędowska.
Temat: "Skuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w ochronie środowiska."

Kolejne wykłady:

26.02.2010: Andrzej Błachowicz
Temat: "Konferencja w Kopenhadze: sukces czy porażka? O co chodzi w negocjacjach klimatycznych?"

5.03.2010: Małgorzata Lechwacka
Temat: "Biogazownie rolnicze - w ujęciu technologicznym i ekonomicznym."

12.03.2010: Radek Dyjak
Temat: "Finansowanie ochrony środowiska z funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013."

19.03.2010: Izabela Drelich
Temat: "Jak wygrać z azbestem?"

26.03.2010: Grzegorz Jabłonowski 
Temat: "Możliwości i problemy konsultingu w ochronie środowiska w Polsce."

9.04.2010: Mirosław Baściuk
Temat: "Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego."

16.04.2010: Bolesław Michałowski
Temat: "Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie."

23.04.2010: Tomasz Pietrusiak
Temat: "Opłaty za korzystanie ze środowiska."

30.04.2010: Izabela Kosińska
Temat: "Środki unijne na ochronę środowiska a zwłaszcza gospodarkę odpadami."

14.05.2010: Agnieszka Gruszecka
Temat: "Szacowanie ryzyka ekologicznego powodowanego metalami ciężkimi w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych."

21.05.2010: Karol Pawelczyk
Temat: "Oceny oddziaływania na środowisko w drogownictwie."

28.05.2010: Beata Szcześniak 
Temat: "Perspektywy rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach chronionych w Azerbejdżanie."

4.06.2010: Iwona Jabłonowska
Temat: "Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych."

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WYKŁADACH !!!