Ochrona środowiska w praktyce – wykłady 2010

  Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska od 19 lutego 2010 r. prowadziło kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce".

  Wykłady prowadzili członkowie Stowarzyszenia, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.
  Wykłady skierowane były do studentów ochrony środowiska na UW, ale mają charakter
  ogólnouniwersytecki. Wstęp wolny dla wszystkich.

  Wykłady odbywały się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30,
  na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

  Pierwszy wykład odbył się 19 lutego 2010 r. i poprowadziła go Iwona Błędowska.
  Temat: "Skuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w ochronie środowiska."

  Kolejne wykłady:

  26.02.2010: Andrzej Błachowicz
  Temat: "Konferencja w Kopenhadze: sukces czy porażka? O co chodzi w negocjacjach klimatycznych?"

  5.03.2010: Małgorzata Lechwacka
  Temat: "Biogazownie rolnicze - w ujęciu technologicznym i ekonomicznym."

  12.03.2010: Radek Dyjak
  Temat: "Finansowanie ochrony środowiska z funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013."

  19.03.2010: Izabela Drelich
  Temat: "Jak wygrać z azbestem?"

  26.03.2010: Grzegorz Jabłonowski 
  Temat: "Możliwości i problemy konsultingu w ochronie środowiska w Polsce."

  9.04.2010: Mirosław Baściuk
  Temat: "Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego."

  16.04.2010: Bolesław Michałowski
  Temat: "Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie."

  23.04.2010: Tomasz Pietrusiak
  Temat: "Opłaty za korzystanie ze środowiska."

  30.04.2010: Izabela Kosińska
  Temat: "Środki unijne na ochronę środowiska a zwłaszcza gospodarkę odpadami."

  14.05.2010: Agnieszka Gruszecka
  Temat: "Szacowanie ryzyka ekologicznego powodowanego metalami ciężkimi w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych."

  21.05.2010: Karol Pawelczyk
  Temat: "Oceny oddziaływania na środowisko w drogownictwie."

  28.05.2010: Beata Szcześniak 
  Temat: "Perspektywy rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach chronionych w Azerbejdżanie."

  4.06.2010: Iwona Jabłonowska
  Temat: "Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych."

  DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WYKŁADACH !!!