Ochrona środowiska w praktyce – wykłady 2009

Drukuj

Cykl wykładów "Ochrona środowiska w praktyce" prowadzony przez członków Stowarzyszenia SdS na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 r. obejmował następujące zagadnienia:

20.02.09 mgr Andrzej Błachowicz
Negocjacje klimatyczne 2008-2009:pakiet klimatyczno-energetyczny w Unii Europejskiej oraz co po Kioto?

27.02.09 mgr inż. Małgorzata Lechwacka
Biogazownie rolnicze i przemysłowe – w ujęciu technologicznym i ekonomicznym.

06.03.09 mgr inż. Ania Niec
Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych.

13.03.09 mgr inż.Radek Dyjak
Finansowanie ochrony środowiska z funduszy unijnych w perspektywie 2007 – 2013.

20.03.09 mgr Grzegorz Jabłonowski
Możliwości i problemy konsultingu w ochronie środowiska w Polsce.

27.03.09 mgr inż.Mirosław Baściuk
Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

03.04.09 mgr inż.  Bolesław Michałowski
Zagospodarowanie osadów ściekowych.

17.04.09 mgr Izabela Drelich
Jak wygrać z azbestem?

24.04.09 dr Iwona Jabłonowska
Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych.

08.05.09 dr inż. Agnieszka Gruszecka
Szacowanie ryzyka ekologicznego związanego z obecnością metali ciężkich w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych na przykładzie Bukowna (Polska) i Mansfeld (Niemcy).

15.05.09 dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
Ochrona i rekultywacja krajobrazu na przykładzie dolin rzecznych.

22.05.09 mgr Magdalena Main – Knorn
Teledetekcja w ochronie środowiska na przykładzie monitoringu lasów i składowisk odpadów poprzemysłowych.

29.05.09 mgr Karol Pawelczyk
Oceny oddziaływania na środowisko w drogownictwie.

05.06.09 dr Anna Haladyj
Rozszerzone uczestnictwo i  ekomediacja w prawie ochrony środowiska.

19.06.09 mgr inż.Iwona Niewińska
Skuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w ochronie środowiska.