Ochrona środowiska w praktyce – wykłady 2009

  Cykl wykładów "Ochrona środowiska w praktyce" prowadzony przez członków Stowarzyszenia SdS na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 r. obejmował następujące zagadnienia:

  20.02.09 mgr Andrzej Błachowicz
  Negocjacje klimatyczne 2008-2009:pakiet klimatyczno-energetyczny w Unii Europejskiej oraz co po Kioto?

  27.02.09 mgr inż. Małgorzata Lechwacka
  Biogazownie rolnicze i przemysłowe – w ujęciu technologicznym i ekonomicznym.

  06.03.09 mgr inż. Ania Niec
  Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych.

  13.03.09 mgr inż.Radek Dyjak
  Finansowanie ochrony środowiska z funduszy unijnych w perspektywie 2007 – 2013.

  20.03.09 mgr Grzegorz Jabłonowski
  Możliwości i problemy konsultingu w ochronie środowiska w Polsce.

  27.03.09 mgr inż.Mirosław Baściuk
  Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  03.04.09 mgr inż.  Bolesław Michałowski
  Zagospodarowanie osadów ściekowych.

  17.04.09 mgr Izabela Drelich
  Jak wygrać z azbestem?

  24.04.09 dr Iwona Jabłonowska
  Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych.

  08.05.09 dr inż. Agnieszka Gruszecka
  Szacowanie ryzyka ekologicznego związanego z obecnością metali ciężkich w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych na przykładzie Bukowna (Polska) i Mansfeld (Niemcy).

  15.05.09 dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
  Ochrona i rekultywacja krajobrazu na przykładzie dolin rzecznych.

  22.05.09 mgr Magdalena Main – Knorn
  Teledetekcja w ochronie środowiska na przykładzie monitoringu lasów i składowisk odpadów poprzemysłowych.

  29.05.09 mgr Karol Pawelczyk
  Oceny oddziaływania na środowisko w drogownictwie.

  05.06.09 dr Anna Haladyj
  Rozszerzone uczestnictwo i  ekomediacja w prawie ochrony środowiska.

  19.06.09 mgr inż.Iwona Niewińska
  Skuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w ochronie środowiska.