Wydarzenia

  Wycieczka fotowoltaiczna

  Autorzy:

  Grzegorz Łaba (XIII edycja)

  Magdalena Wolicka (XV edycja)

  Z radością chcielibyśmy oznajmić, że w końcu, po długotrwałych ustaleniach, wycieczka fotowoltaiczna doszła do skutku!!!

  W dniu  24 czerwca 2013 r. członkowie Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska mieli możliwość bliższego zaznajomienia się z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii słonecznej. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa Jacka Witkowicza, Mariusza Potockiego Dyrektora Produkcji i Pawła Banucha Kierownika Produkcji z Solar-Future Energy, mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda proces produkcji paneli fotowoltaicznych. W fabryce w Brzesku obejrzeliśmy proces produkcji modułu monokrystalicznego o sprawności rzędu 16,6% oraz polikrystalicznego, którego sprawność wynosi  15,4%. Moc gotowego modułu w technologii monokrystalicznej wyniosła  270Wp, natomiast polikrystalicznego 250Wp.Solar-Future Energy produkuje moduły z dodatnia tolerancją mocy. Innowacyjnym produktem są moduły fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.

  Rynek paneli fotowoltaicznych nabiera teraz nowej dynamiki, z uwagi na programy wspierające finansowanie instalacji fotowoltaicznych, realizowane przez Bank Ochrony Środowiska oraz  nowe regulacje prawne z dziedziny odnawialnych źródeł energii elektrycznej, które są opracowywane w parlamencie. Chodzi oczywiście o projekt Ustawy OZE, na wejście w życie której czekają nie tylko wytwórcy energii z paneli fotowoltaicznych, ale też prosumenci i inni zwolennicy mikroinstalacji.

  Mając w głowie kompletny obraz produkcji paneli fotowoltaicznych, udaliśmy się dalej na farmę fotowoltaiczną w pobliskich Wierzchosławicach, gdzie funkcjonuje instalacja o mocy szczytowej 1MW. Jest to pierwsza w Polsce tego typu instalacja, zlokalizowana na terenie 2 ha, składa się z 4444 modułów, zgrupowanych w 202 zestawy. Napięcie przy pełnym nasłonecznieniu może wynosić nawet 830V (DC), przetwarzane dalej przez inwentery (falowniki) na napięcie 340V (AC), transformowane dalej na 15 kV i sprzedawane w całości do krajowej sieci elektroenergetycznej. Roczna produkcja farmy za zeszły rok wynosiła 1GWh, co jest jednym z lepszych wyników co do innych farm fotowoltaicznych o mocy 1.0MW w zachodnich krajach Europy, będących na tej samej szerokości geograficznej. Inwestycja powstała dzięki staraniom Wójta Gminy Wierzchosławice, przy dofinansowaniu z programów unijnych poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego MRPO 2007-2013 „Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” oraz preferencyjnej pożyczce z WFOŚiGW z Krakowa.

  Naładowani pozytywną energią, wierzymy, że takie inicjatywy nie będą w Polsce odosobnione i że rozwój rynku fotowoltaicznego stanie się kolejnym, być może milowym krokiem do zrealizowania założeń Polityki Ekologicznej Polski do roku 2030. To właśnie dywersyfikacja źródeł energii i ich przestrzenne rozproszenie decydują o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, będąc jednocześnie silnym wyrazem troski o środowisko naturalne.

  Raz jeszcze dziękujemy SolarFuture Energy i Spółce Energia Wierzchosławice za możliwość poznania przemysłu fotowoltaicznego od podszewki, za udostępnienie materiałów i za poświęcony czas.

  Relacja fotograficzna na Blogu SdS!!! Zapraszamy!!!

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper